fotografie Maxim Bosman MBDP

INTRODUCTIE VISIE CV’S

 

INTRODUCTIE

 

 

Reinald Bosman
architect/eigenaar

 

 

Bruce Kee
architect/eigenaar

BREIN architecten is in oktober 2017 opgericht door Reinald Bosman en Bruce Kee. BREIN is niet alleen een samenvoeging van Atelier Reinald Bosman en ROAM Architects, maar vooral een symbiose van de opgebouwde ervaring en kwaliteiten van Bosman en Kee.

Reinald Bosman: is in 1988 (Cum Laude) afgestudeerd aan de TU DELFT, hoofdrichting Architectuur, met als bijvakken Stedenbouw, Interieur en Techniek. Direct na zijn studie was hij met stedenbouwkundige Rein Geurtsen bij de gemeente Maastricht als ontwerper betrokken bij de projecten Annadal en Hazedans. Tegelijkertijd realiseerde hij als ZELFSTANDIG ARCHITECT een aantal verbouwingen in Amsterdam, zoals een woonhuis aan de Keizersgracht (i.s.m. Ellen Sander) en de transformatie van een kerk tot appartementengebouw aan de Lauriergracht (i.s.m. Herman Hoff).
Bosman is in 1991 in dienst getreden van het Rotterdamse KUIPERCOMPAGNONS (KC) en heeft daar als atelierhoofd en adjunct-directeur leidinggegeven aan de afdeling Architectuur, in omvang variërend van 20 tot 50 medewerkers. Tegelijkertijd heeft hij, als hoofdontwerper en zelfstandig leider van de betreffende projectteams, bij KC een omvangrijk oeuvre ontworpen en gerealiseerd. Projecten op alle schaalniveaus. In zowel de utiliteitssector, de zorg als in de woningbouw. Nieuwbouw, herstructurering en renovatie, in binnen- en buitenland (Shanghai, Beijing, Dalian, Guilin, Xiangyang en Tijanjin in China, de Malediven en Sfax, Tunesië). Zijn belangrijkste expertise is vooral ontwikkeld in de kleinschaliger en gerealiseerde opgaven binnen een BESTAANDE en vaak kwetsbare ruimtelijke en sociale CONTEXT. Hierbij is altijd gezocht naar een verrassende maar harmonieuze verbinding tussen bestaand en nieuw en naar een bijzondere kwalitatieve MEERWAARDE voor zowel de directe gebruikers als voor de openbare ruimte (Bergen (NH) de Haaf, Schagen centrum, Hardenberg centrum, Zeist Lyceumkwartier en Etten-Leur Elisabethpark). Bij de transformatie / renovatie gecombineerd met nieuwbouw van monumentale architectonische objecten (Stadhuis Vlissingen, Graansilo Hagevoort in Almere en de St Josephkapel in Oud Gastel) was de context vooral gelegen in bestaande architectonisch kwetsbare gebouwen.
Vanaf September 2013 is hij architect eigenaar van ATELIER REINALD BOSMAN, gevestigd in Haarlem. Hiermee ontwierp en realiseerde hij samen met Bruce Kee onder andere het project Landgoed de Haaf in Bergen (NH).

Bruce Kee: is in 2008 afgestudeerd aan de ACADEMIE VAN BOUWKUNST Amsterdam na eerst aan de HTS Bouwkunde zijn ingenieurstitel te hebben gehaald. Na de HTS is hij direct gaan werken als tekenaar/ontwerper bij Architectenbureau Marcel van der Schalk in Amsterdam, waar hij tot SENIOR ARCHITECT uitgroeide en verscheidene interieur- en exterieurprojecten succesvol heeft afgerond.
In 2001 nam hij de stap naar zelfstandigheid en is het bureau ROAM architects in Rotterdam gestart. Ook tijdens de periodes dat hij bij Architectenbureau Herman Hertzberger, Zwarts & Jansma en LIAG werkte bleef ROAM van kracht.
Door de verscheidenheid aan bureaus waar Bruce heeft gewerkt heeft hij de mogelijkheid gehad aan vele verschillende soorten projecten te werken. Van grote kantoorprojecten, parkeergarages en ouderenzorg naar sportgebouwen, woonhuizen en appartementen. Hierdoor heeft hij alle facetten van het architecten vak ervaren. Van de acquisitiefase en het leiden van mensen, het ontwerpen en uittekenen van projecten tot het begeleiden van het bouwproces.
Met ROAM architects is Bruce een tijdlang in Downtown Las Vegas, USA werkzaam geweest. Daar heeft ROAM een aantal strategieën en ontwerpen, voor het herontwikkelen van het in verval geraakte oude centrum Las Vegas, gerealiseerd. Ook heeft Bruce in Las Vegas een aantal lezingen gegeven over de visie ‘PARCITYPATION’ op woningbouw en community building.
Bruce heeft in combinatie met BREIN een aantal aanverwante samenwerkingen lopen en gaat met BREIN deze samenwerkingen doorzetten en uitbreiden, opdat BREIN op meerdere platforms een impact kan hebben op het ontwerp- en ontwikkelvlak. Op dit moment zit Bruce voor BREIN in een samenwerking om een lamp te ontwikkelen en in een samenwerking mindervaliden in de Horeca beter te faciliteren.
De zeer succesvolle samenwerking met (Atelier) Reinald Bosman tijdens het ontwerp en de uitvoering van het project Landgoed De Haaf heeft geleid tot een intensieve samenwerking met Reinald in meerdere ontwikkelingen en uiteindelijk tot de totstandkoming van BREIN architecten.
November 2017, Haarlem en Amsterdam

VISIE

Het gezegde “over smaak valt niet te twisten” is er niet voor niets. Er kan rationeel over worden geargumenteerd, maar het belangrijkste deel van onze smaak komt toch voort uit ons gevoel. Sfeer, schoonheid, karakter en ‘een goed gevoel geven’ zijn vaak heel persoonlijk en nauwelijks uit te leggen zonder plaatjes. Beelden zijn daarom voor BREIN van wezenlijk belang als communicatiemiddel.
Wij vinden onze inspiratie overal. Natuurlijk in de architectuur, stedenbouw en interieurs van nu en vroeger. Maar zeker ook in de natuur, diverse culturen, beeldende kunst, en in techniek en design.
De BREIN-ontwerpvisie is HELDER maar niet dogmatisch. Voordat kan worden gedacht aan het geven van antwoord in de vorm van een ontwerp dient eerst de JUISTE VRAAG te worden geformuleerd. Wat zijn de eisen van de opdrachtgever? Wat wenst de gebruiker? Wat heeft de omgeving nodig? Wat zijn de beschikbare middelen? Interactie met opdrachtgevers en gebruikers is hierbij cruciaal, zodat met wederzijds vertrouwen en als team kan worden gezocht naar het beste antwoord.
Wij houden ons niet zozeer bezig met het ontwikkelen van een eigen, herkenbare signatuur. Elke OPGAVE is voor BREIN in beginsel UNIEK vanwege de specifieke combinatie van context, programma en opdrachtgever/gebruiker. In de ontwerpprocessen wordt elke keer opnieuw gezocht naar de juiste, specifieke BALANS tussen een aantal schijnbare tegenstellingen. De WERKWIJZE is zowel intuïtief als analytisch, en het HANDSCHRIFT tegelijkertijd vanzelfsprekend en verrassend, modern en traditioneel, ingetogen en uitbundig. Altijd realistisch en optimaal functionerend, maar wel met een uitgesproken eigen sfeer en karakter. De balans is afhankelijk van de opgave. Geen confectie maar OP MAAT GEMAAKT. Op ALLE SCHAALNIVEAUS; van stedelijke context tot in het interieurdetail.
Er zijn verschillende manieren om onze gerealiseerde ontwerpen te interpreteren, te ervaren, en te gebruiken. Ze blijven verrassen en inspireren, ook na de eerste ervaring, maar tegelijkertijd passen ze perfect en zitten comfortabel als je FAVORIETE TRUI. Flexibel en van een TIJDLOZE SCHOONHEID. KWALITEIT, maar niet per definitie duur. Een gedegen bewustzijn en kennis van functionaliteit, kosten, techniek, duurzaamheid en ook de steeds veranderende markt vormen de basis.
Een project is pas werkelijk geslaagd als het een blijvend gevoel van TROTS en (relatief) GELUK oproept bij gebruikers, opdrachtgevers en ontwerpers en bovendien een permanente VERRIJKING blijkt te zijn voor de PUBLIEKE RUIMTE.
BREIN architecten: DUURZAAM in alle opzichten.

CV’S

fotografie Maxim Bosman MBDP

 

REINALD BOSMAN
Obdam, 4 Maart 1959

Kwalificaties:
Ingenieur TU Delft Cum Laude
Architectuur / Stedenbouw / Interieur

Opleiding:
1977 – 1988 TU Delft

Carrière:
2017 – heden BREIN architecten (architect / eigenaar)
2013 – 2017: ARB (architect / eigenaar)
1988 – nu: Diverse Lezingen en Docentschappen in Nederland, Frankrijk, Tunesië, China, Indonesië
1991 – 2012: KuiperCompagnons (architect / Hoofd / Adj Directeur)
1988 – 1991: Rein Geurtsen/Gemeente Maastricht (stbk ontwerper)
1989 – 1991: Sander/Bosman Architecten (architect / eigenaar)
1985 – 1985: ITEC Barcelona (architectuurstage 6 maanden)
1984 – 1989: Architectenbureau Herman Hoff (ontwerper/tekenaar)
1978 – 1979: BotBouw Gemeentehuis (bouwtechnische stage)

fotografie Maxim Bosman MBDP

 

BRUCE KEE
Amsterdam, 4 Juni 1969

Kwalificaties:
Master of Architecture
Ingenieur Bouwkunde

Opleiding:
1996 – 2008 Academie van Bouwkunst Amsterdam
1991 – 1996 Hogere Technische School Amsterdam

Carrière:
2017 – heden BREIN architecten (architect / eigenaar)
2001 – 2017: ROAM architects (architect / eigenaar)
2014 – 2015: Diverse lezingen Las Vegas
2010 – 2013: LIAG (senior architect)
2005 – 2013: KEE architects (architect / eigenaar)
2012 – 2013: Zwarts & Jansma (senior architect)
2012 – 2012: Herman Hertzberger (senior architect)
2004 – 2005: RAU, Amsterdam (senior architect)
2003 – 2004: SS&P (senior architect)
1996 – 2001: Architectenbureau Marcel van der Schalk (architect)