• Sola Gratia
  • Sola Gratia
  • Sola Gratia
  • Sola Gratia
  • Sola Gratia
  • Sola Gratia
  • Sola Gratia

Sola Gratia

5.000 m2

Schoonhoven

2014

Project: Sola Gratia, Schoonhoven

Projectsoort: architectuur / woningbouw / ouderen
Status: gerealiseerd
Periode: 2010 – 2014
Adres: hoek Rotterdamseweg / Lommerrijk Schoonhoven
Programma: 46 appartementen (sociale huur, 3 kamers, 75m2)
totaaloppervlak: ca 3.600 m2 GO / ca 5.000 m2 bvo
Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
Ontwerp: KuiperCompagnons
Team: Reinald Bosman (hoofdontwerper), Maurice van Drongelen
Uitvoering: Waal V.O.F.
Adviseur constructies: Aronsohn
Adviseur Installaties: Visitech
3D artist impressions: KuiperCompagnons
Fotografie: BREIN architecten

Informatie: Op deze locatie net buiten het centrum van Schoonhoven was het voormalige verzorgingshuis Sola Gratia gevestigd. Een grootschalig gebouw dat niet meer voldeed aan de nieuwe eisen en die Woonzorg Nederland aan hun huisvesting voor ouderen stelt.
Het nieuwe Sola Gratia voegt zich prachtig in de kleinschalige bestaande wijk en
huisvest 46 zelfstandige, levensloopbestendige sociale huurappartementen met een
collectieve ruimte voor zorg en ontmoeting van ca 200m2.

Meer infomatie over dit project