Almere, Europakwartier Blok F4 & Gezondheidscentrum Vizier

WEERSPIEGELING VAN EEN PLURIFORME SAMENLEVING

Het Europakwartier ligt in de wijk Almere Poort. Als inspiratiebron heeft het Europakwartier de 19e -eeuwse singelgebieden van een aantal historische Nederlandse stadscentra meegekregen. Het streven was om stedelijk wonen zoveel mogelijk te combineren met andere functies en voorzieningen. Uitgangspunt van deelplan F4 is een levendig blok waarin zowel kinderen, starters, gezinnen als ouderen kunnen wonen, werken, verblijven en verschillende vormen van zorg kunnen ontvangen. F4 als weerspiegeling van de stedelijke pluriforme samenleving.

Het ontwerp van Blok F4 kan worden gezien als een eigentijdse en eigenwijze vertaling van de 19e -eeuwse stedenbouw en architectuur.
De basis van het plan wordt gevormd door een gesloten bouwblok met daarbinnen een semiopenbare hof. Doordat het parkeren grotendeels in een ondergrondse stallinggarage plaatsvindt, is er maximaal ruimte gemaakt voor groen in de binnenhof in de vorm van een gemeenschappelijk plantsoen. Samen met de binnenhoven van de andere bouwblokken vormen zij de groene longen van het Europakwartier.
Het bouwblok F4 bestaat uit een drietal verschillende elementen.

Het eerste element is het bouwblok zelf waarvan het kader wordt gevormd door de 3-laagse eengezinswoningen en een haakvormig appartementengebouw in 4 en 5 lagen. Beide onderdelen zijn verwant in hun uitstraling en materialisatie; statige straatwanden in paarsrood gemêleerd metselwerk.

Het bouwblok wordt aan de zuidkant aangevuld met het tweede element: het “pakhuis” genoemd, als een bijzonder object van 6 bouwlagen hoog. Het aan de Europaboulevard gelegen gebouw biedt plaats aan Zorgcentrum Vizier van ca. 4300m2 en vormt een belangrijk herkenningspunt binnen het Europakwartier. Het gebouw met een zinken gevel en oranjebruin kleurige kozijnen is verbijzonderd door een lensvormige plattegrond met afgeronde hoeken. In het zorgcentrum komen twee huisartsenpraktijken, een praktijk voor fysiotherapie, een zorghotel, een restaurant en een computerruimte. In de plint onder het appartementengebouw komen verder nog een consultatiebureau voor zuigelingen, een apotheek en een kinderdagverblijf. Het appartementengebouw en het pakhuis zijn door middel van een centraal gelegen met glas overdekt “zorgmarktplein” met elkaar verbonden. Dit binnenplein vormt het levendig centrum en een intieme ontmoetingsplek voor de buurt waar vanuit de verschillende functies en zorginstellingen bereikbaar zijn.

Het kader van het bouwblok wordt op de noordoosthoek doorsneden door een belangrijke fietsroute. Hierdoor is ruimte ontstaan voor het derde element, de Rode Driehoek. Een locatie die qua vorm en afmeting niet geschikt was voor het doorzetten van de grondgebonden woningen
maar plaats biedt aan compacte woningen voor een nog ontbrekende doelgroep binnen het project; de starters. Omdat deze doelgroep juist in deze wijken meestal geen plaats hebben en vaak worden weggestopt ontstond het idee van het driehoekige appartementencomplex van vijf lagen. Niet verstopt maar knalrood en prominent aanwezig op de kruising van zichtlijnen en routes. De hele buitenkant; te weten gevels, kozijnen,
balkons en hekken, is uitgevoerd in dezelfde kleur: signaalrood. Binnenin is ruimte gemaakt voor een driehoekige vide van waar de bewoners uitkijken op de groene binnenruimte van het totale bouwblok. Een stoer en sprankelend gebouw, met aan elke zijde een verrassend eigen gezicht. Een baken in het Europakwartier met een knipoog naar de 19e eeuw en ook naar de bekende drie rode gebouwen in Almere Buiten.